Jumlah Penduduk

  • Dibaca: 757 Pengunjung

 

Jumlah penduduk  Desa Pelaga setiap tahun ada kecendrungan untuk meningkat sedangkan luas wilayah  tetap, sehingga kepadatan penduduk  terus meningkat dan akan menjadi besar bila tidak ditangani secara tepat dan cepat. Penduduk mempunyai  pengaruh  yang sangat  penting dalam pertumbuhan dan perkembangan  pembangunan disegala bidang,  sehingga penduduk merupakan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penentu dalam pembangunan. Jumlah penduduk Desa Pelaga saat ini: 4.945 Jiwa , laki – laki  : 2.484 &  perempuan :  2.461  , jumlah KK : 1.651.

  • Dibaca: 757 Pengunjung