Daerah Pemilihan Dan Ketentuan Lain

  • 12 Maret 2019
  • Dibaca: 524 Pengunjung
Daerah Pemilihan Dan Ketentuan Lain

Daerah Pemilihan

  1. Daerah Pemilihan terdiri dari 9 daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perbekel Pelaga.
  1. Satu wilayah pemilihan wajib diwakili satu orang Anggota BPD.

 

Ketentuan Lain

 

  1. Penetapan Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia.
  1. Apabila dalam rangkaian proses pengisian anggota BPD terjadi keadaan diluar dugaan, maka panitia mengadakan rapat terbatas untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
  • 12 Maret 2019
  • Dibaca: 524 Pengunjung

Artikel Lainnya

Cari Artikel